Kto może wykonywać instalacje alarmowe ?

Według aktualnie obowiązujących przepisów, aby mieć prawo do wykonywania instalacji alarmowych muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:

  1. Firma wykonująca instalacje musi posiadać Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługi instalowania i naprawiania systemów alarmowych.
  2. Pracownicy firmy, którzy bezpośrednio wykonują instalacje, muszą posiadać legitymacje Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego, wydane prze pracodawcę na podstawie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji. Legitymacje te od 2014 roku zastąpiły dotychczasowe Licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego, wydawane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Wykonywanie tego typu usług bez wymienionych dokumentów stanowi naruszenie prawa. Niezależnie od tego, firmy ubezpieczeniowe mogą nie uznać systemu alarmowego, jeżeli został zainstalowany z naruszeniem w/w warunków co może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w przypadku szkody ubezpieczeniowej.


już wkrótce kolejne artykuły