Systemy alarmowe

Podstawowym elementem elektronicznych systemów zabezpieczających obiekty przed kradzieżą i włamaniem są systemy alarmowe (SSWiN). System alarmowy jest systemem składającym się wielu elementów takich jak  centrala alarmowa, czujniki, sygnalizatory, dialery telefoniczne itd. Odpowiedni dobór tych urządzeń, profesjonalny projekt i wykonanie instalacji daje gwarancję dla osób i ich mienia. Wszystkie urządzenia oferowane przez naszą firmę umożliwiają budowanie systemów we wszelkiego rodzaju obiektach. Jakość, skuteczność tych urządzeń potwierdzona jest w Polsce i na świecie uzyskanymi atestami i homologacjami.

Współczesne systemy alarmowe charakteryzują się szeroką gamą rozwiązań technicznych mających na celu ochronę mienia. Bez względu jednak na rodzaj rozwiązań każdy profesjonalny system alarmowy zbudowany jest z elementów, które spełniają podobny zestaw funkcji. Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, której zadaniem jest odbieranie, interpretacja i reakcja na sygnały przesyłane przez urządzenia detekcyjne.

Urządzenia peryferyjne to druga grupa urządzeń nieodzownych przy budowaniu profesjonalnego systemu alarmowego. Urządzenia peryferyjne możemy podzielić na:  

- urządzenia detekcyjne (czujniki)

- urządzenia sterujące (klawiatury)

- urządzenia sygnalizujące (sygnalizatory)

- urządzenia komunikacyjne (moduły GSM, sterowniki)