Systemy monitoringu
Jednym z najefektywniejszych i najbardziej wydajnych systemów do kontroli i nadzoru obiektów jest system telewizji dozorowej . System telewizji dozorowej doskonale sprawdza się w miejscach publicznych o podwyższonym standardzie ochrony oraz wszelkich obiektach użyteczności publicznej jak: sklepy, zakłady pracy, dworce, szkoły zamknięte osiedla chronione. Telewizja dozorowa dzięki swej funkcjonalności coraz częściej  zastępuje klasyczne systemy alarmowe, spełniając podobne funkcje (tryby pracy alarmowej), wykazując się jednak szeregiem funkcji dodatkowych jak możliwość łatwej i całodobowej rejestracji zdarzeń, łatwej transmisji danych (także Internet) itp. Przy doborze kolejnych elementów systemu, (kamera, obiektyw, urządzenie krosujące, monitor, urządzenie rejestrujące), należy pamiętać, iż cały system jest tak dobry i skuteczny jak jego najsłabszy element. Pracownicy naszej firmy dzięki szkoleniom oraz współpracy z działami technicznymi wielu firm, służą Państwu fachowym doradztwem przy projektowaniu systemu oraz doborze odpowiednich urządzeń o parametrach pozwalających na optymalne skonfigurowanie  systemu.